Systém kontroly kvality

Monitorovanie surovín a dielov

Produkt kontrolujeme v každej výrobnej fáze, pri vstupe do závodu a na každé pracovné miesto. Okrem toho, palety EUR sú kontrolované z hľadiska súladu s normou EUR.

Hotové kontroly výrobkov

IPPC palety sú kontrolované s cieľom overiť ich
zhodu s fytosanitárnymi normami, ako je požadované pre IPPC certifikát.

Skladové hospodárstvo

Sledujeme a monitorujeme pohyb a dobu skladových artiklov.

EUR/UIC certifikát

Palety EUR sú opätovne použiteľné štvorstranné palety z dreva, ktoré sú otestované z hľadiska kvality a následné označené podľa ustanovení normou. 

IPPC certifikát

Certifikát potvrdzuje kompatibilitu nášho výrobného procesu drevených výrobkov s fytosanitárnymi normami ktoré požaduje Európska únia. Technológiou vykonáme fytosanitárne tepelné spracovanie tak, že znižujeme vlhkosť do 20% alebo menej a to takým spôsobom, že jadro sušeného prvku sa v komore spracuje pri teplote najmenej 56 ° C počas najmenej 30 minút. 

ISO 9001:2015

Certifikácia ISO dokazuje nielen to, že definovaná úroveň kvality služieb pre zákazníkov je zaručená, ale tiež ukazuje na systematické monitorovanie činnosti spoločnosti, čo vedie k zlepšeniu všetkých procesov a postupov v ňom.
V spoločnosti je zavedený systém riadenia kvality pre:
  • Výrobu drevených obalov a prírezov.
  • Porez guľatiny a výroba drevených prvovýrobkov.
  • Tepelné ošetrenie drevených obalov podľa normy FAO ISPM No. 15/2002